`Virtual Reality heeft meerwaarde in de zorg’

Geschreven door: Maxima Medisch Centrum

Virtual Reality bij het trainen van reanimatiehandelingen. Virtual Reality als mogelijkheid om thuis rond te kijken bij een langdurige ziekenhuisopname. Virtual Reality bij het behandelen van fobieën en angsten. Zowel voor behandelingsmethodes als voor trainingen lijken de mogelijkheden eindeloos. In de Brainport-regio worden deze toepassingen in rap tempo ontwikkeld en ontworpen. Virtual Reality heeft meerwaarde in de zorg, aldus het publiek van de drukbezochte bijeenkomst `Virtual Healthcare’.

Máxima Medisch Centrum, Technische Universiteit Eindhoven, GGzE en Coöperatie Slimmer Levenorganiseerden in het kader van de Dutch Design Week 2017 een avond over Virtual Healthcare. Het publiek kon virtual reality (VR) ook zelf ervaren. Vrtigo laat zien dat VR kan helpen om hoogtevrees aan te pakken en dat neurofeedback de behandeling extra effectief maakt. Mind Mansion toont hoe VR, biofeedback en gamification mensen helpt om met hun angsten om te gaan. Relaxationspace VR onderzoekt mogelijkheden om fysieke ontspanningslocaties bij GGzE om te zetten naar VR. 360° Camera zet bestaande middelen op een slimme manier in om angsten zoals bloedprikken te laten overwinnen. VR Fontys demonstreert hoe VR ingezet kan worden als leertool bij onder andere een reanimatietraining. Aware4Youth helpt jongvolwassenen die te maken hebben gehad met criminaliteit, psychiatrie of verslaving opnieuw aansluiting te vinden met de maatschappij en experimenteert daarbij met virtual reality en 360°-video.

Meer samenwerken

VisitU / Infor-med laat zien hoe zij patiënten in contact brengen met hun geliefden, wanneer en waar ze willen, via de nieuwste technologie. Vanuit de visie `Virtual Reality voor alle patiënten’ willen arts-onderzoeker Stefan van Rooijen en chirurg Gerrit Slooter, beiden verbonden aan Máxima Medisch Centrum, het welzijn en herstel van patiënten verbeteren met VR-zorginnovaties. Behoeften en wensen van patiënten staan daarbij centraal.
Wijnand IJsselstein, hoogleraar Human Technology Interaction aan de TU/e, betoogde dat er bijzonder veel mogelijkheden zijn in de toepassing van VR. Het publiek was onverdeeld enthousiast over de opzet van de bijeenkomst, de inhoud van de presentaties en het aanbod van VR-ervaringen. Wel zijn er vragen over mogelijke bijwerkingen zoals duizeligheid, wordt er gevreesd voor het verdwijnen van persoonlijk contact en is nog niet duidelijk wat de inzet van VR gaat kosten. De oproep om meer samen te werken bij de ontwikkeling van VR en informatie uit te wisselen via een nog op te zetten platform viel bij alle aanwezigen in elk geval in goede aarde.

Bron: maxima medisch centrum