MMC Incubator

Op het terrein van Máxima MC is een aantal ondernemingen in de zorg gevestigd. In direct contact met de (medisch) experts van het Máxima MC kunnen zijn rekenen op de ondersteuning bij de doorontwikkeling van hun onderneming. 

Momenteel zijn de volgende bedrijven gevestigd bij het Máxima MC:

Nemo Healthcare

Nemo Healthcare ontwikkelt innovatieve technologie voor zwangerschapsbewaking in een ziekenhuisomgeving. De PUREtrace™-technologie van Nemo Healthcare gebruikt de meest directe maat voor weeënactiviteit – de elektrische activiteit van de baarmoederspier – voor foetale bewaking, zowel vóór als tijdens de bevalling. Nemo werkt op dit moment aan een nieuwe toepassing van deze technologie die het straks mogelijk maakt om, naast de weeënactiviteit, ook de vitale hartactiviteit van zowel de moeder als van het ongeboren kind te registreren.

Nemo Healthcare is een spin-off bedrijf ontstaan uit de samenwerking van de Technische Universiteit Eindhoven en Máxima MC. De (verdere) ontwikkeling van de PUREtrace™-technologie onderstreept het belang van samenwerking tussen universiteit, ziekenhuis en bedrijfsleven in toepassingsgericht onderzoek.

www.nemohealthcare.com

Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC)

Binnen het onderzoeksprogramma van e/MTIC – een samenwerking tussen Philips, de Technische Universiteit Eindhoven, Máxima MC (MMC), Catharina Ziekenhuis en Kempenhaege – is een regionaal, zeer innovatief ecosysteem gecreëerd. In dit kader zijn er binnen MMC meerdere lopende projecten, die gefocust zijn op het verbeteren van de kwaliteit van perinatale zorg voor zowel moeder als kind. Een belangrijk aandachtspunt hier is de NICU (neonatale intensive care unit).

www.tue.nl/en/research/research-groups/eindhoven-medtech-innovation-center/