MMC Innoveert netwerk

Het MMC Innoveert netwerk is een dynamisch ecosysteem, waarin MMC en haar samenwerkingspartners een belangrijke rol spelen. Doel daarvan is het tot stand brengen van een krachtig regionaal cluster op het gebied van brede zorg en techniek. Een open en innovatief ondernemersklimaat waarin een breed scala aan ondernemers, (medische) disciplines en expertisegebieden elkaar vinden, inspireren en versterken.

Samen met anderen werken we aan innovaties in de zorg, waarbij support wordt gegeven door onder meer:

Brainport Development

Brainport Development is de ontwikkelmaatschappij van Brainport. Zij ondersteunt start-ups, bedrijven en mensen van het MMC om hun innovaties te ontwikkelen en te versnellen. Belangeloos en onafhankelijk, met onder meer advies over financiering en koppeling aan relevante organisaties in de regio Brainport. 

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) helpt bedrijven in Brabant verder te groeien. Zij stelt daarvoor kennis, kapitaal, talent, markt en faciliteiten beschikbaar. Binnen het MMC Innoveert netwerk draagt BOM via financiering en specifieke (ondernemers)expertise bij aan het ontwikkelen en in de markt zetten van kansrijke vernieuwingen in de zorg.

Brainport Next Move

Brainport Next Move is een alliantie van TU/e, Fontys Hogescholen, Summa College, Brainport Development, BOM en BrightMove. Dit samenwerkingsverband wil het versnipperde aanbod aan ondernemersondersteuning in de regio verbinden, community-vorming bevorderen en het aantal starters, doorstromers en MKB’ers doen toenemen. 

Rabobank

Via Innovatieservice Teckle biedt Rabobank kennis, middelen en gedrevenheid aan bestaande en huidige incubators, teneinde nieuwe producten of diensten te vermarkten. Daarnaast biedt Rabobank Medicidesk (aankomende) medici een klankbord en advies op maat. 

ehvLINK

ehvLINC biedt juridische ondersteuning tegen een fractie van de gangbare tarieven. Rechtenstudenten van Tilburg University voorzien (onder supervisie) start-ups van juridische adviezen en werkzaamheden op het gebied van tech law, business law en fiscaal recht. 

Octrooicentrum Nederland

Octrooicentrum Nederland voorziet in ondersteuning op het gebied van intellectueel eigendom. 

Slimmer Leven 2020

In Coöperatie Slimmer Leven 2020 bundelen overheidsinstellingen, zorginstellingen, ziekenhuizen, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, kennisinstituten, bedrijven en zorgverzekeraars hun krachten. Samen maken ze zich sterk voor innovatieve technologische concepten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. 

Subsidycloud

Subsidycloudy helpt ondernemers met het financieren van hun innovatieve project(en). Met de LifeScience & Health sector, die binnen één van onze expertises op het gebied van technologische subsidies valt, zijn we trots om partner te zijn van de Partners MMC Innoveert.

Brainport TechLaw

Brainport TechLaw bestaat sinds 2013 en is een platform waar technologie en recht samenkomen. Letterlijk en figuurlijk. Ons doel is specifieke kennis op het gebied van technologie en recht te bundelen, te delen en te borgen. Dit doen we onder meer door onze leden — ondernemers in (high)tech branches, en specialistische adviseurs (o.a. accountants, advocaten, octrooigemachtigden) — met elkaar in contact te brengen en door het organiseren van themabijeenkomsten.

Ook zijn wij initiatiefnemer van een onafhankelijk arbitrage instituut, specifiek voor technologiegeschillen.