MMC innoveert

Samen innoveren in een veranderend zorglandschap

De zorg en de wereld om ons heen veranderen. De toenemende behoefte aan zorg leidt tot een almaar oplopend beslag op beschikbare financiële middelen. Een kwalitatief hoogwaardig zorgstelsel dreigt daardoor in de toekomst onbetaalbaar te worden. Ziekenhuizen zullen meer moeten gaan doen voor minder inkomsten. Ze moeten meer inzetten op preventie. Meer zorg op afstand gaan bieden, via eHealth-toepassingen.

De dynamiek in het zorglandschap leidt tot een grote behoefte aan vernieuwing en innovaties in zorgprocessen, ICT-toepassingen en medische technologie. Geen betere plek om dat te organiseren dan in en om hét ziekenhuis van Brainport: Máxima MC.

MMC biedt iedereen die in de Brainport regio bezig is met innovaties in de zorg, een centraal platform. Een netwerk én een fysieke plek waar het ziekenhuis, bedrijven, kennisinstellingen en zorgpartners samen werken aan de zorg van morgen: MMC Innoveert

Samen innoveren in een veranderend zorglandschap