Samenwerken met het bedrijfsleven ‘We kunnen niet zonder elkaar’

Geschreven door: Dries Steinmeijer

Innovatie zit in het DNA van het Máxima MC (MMC). Naast onze primaire taak – het leveren van de best mogelijke ziekenhuiszorg – hebben wij ook de ambitie bij te dragen aan innovatie van de ziekenhuiszorg en behandelingen die we bieden.

Dries Steinmeijer, business development en funding Máxima MC: “Wij hebben artsen, verpleegkundigen en andere professionals in huis die zich – naast hun reguliere werk – de vraag stellen: hoe kunnen we de zorg verbeteren, optimaliseren, efficiënter maken? Dat kunnen we alleen samen doen. Met kennisinstellingen, collega-ziekenhuizen en het bedrijfsleven. We weten dat het bedrijfsleven ziekenhuizen soms nog ervaart als een gesloten bolwerk; ze vinden moeilijk een ingang. Bij MMC zetten we daarom de luiken meer open. Want bepaalde innovaties in de zorg komen zonder het bedrijfsleven niet tot stand. De drive van ondernemerschap is nodig. En andersom hebben zorginnovators de kennis, ervaring en input van ‘onze’ artsen en patiënten ook nodig. De BOM vormt hierbij een belangrijke schakel. Zij maakt een eerste selectie van initiatieven op gebied van zorginnovaties die voorbij komen. Dat is een groot voordeel; wij weten dan als ziekenhuis dat er serieus is gekeken naar de potentie van een samenwerking.”

ER VROEG BIJ ZIJN

De BOM kent het bedrijfsleven goed en weet ook welke innovatieve ontwikkelingen er zijn. Stephan Hulsbergen, Venture Developer Life Science & Medical Technology (LS&MT) bij de BOM: “Wij verbinden; brengen kennis bij elkaar. Het liefst brengen we matchende partijen in een zo vroeg mogelijk stadium samen om tafel. We bekijken de kansen van bepaalde ontwikkelingen en innovaties. Wat kosten ze? Welke rol spelen medisch professionals in de ontwikkeling en implementatie van een innovatie? En wat gaat een innovatie de medisch professionals en patiënten opleveren? Uiteindelijk onderzoeken en evalueren we ook of het daadwerkelijk oplevert wat we vooraf hebben bedacht. Dankzij deze samenwerking hebben we toegang tot medisch specialisme. Op het moment dat een ziekenhuis in de regio of zelfs internationaal bekendstaat als innovatieve speler, dan hebben we daar als provincie voordeel van. Bijvoorbeeld in het aantrekken van innovatieve buitenlandse start-ups. Zij weten dat Brabant dé plek is om te pionieren, omdat hier de gehele waarde keten, inclusief innovatieve ziekenhuizen met elkaar samenwerken.”

LEREN EN INSPIREREN

Samen organiseerden MMC en de BOM deze zomer twee kennis- en netwerkbijeenkomsten over Medische Robotica.

Sessie 1: Robotica in de zorgpraktijk.

Locatie: Máxima MC Veldhoven De eerste bijeenkomst op woensdag 6 juli stond in het teken van de keuze voor en implementatie van een robot. In deze bijeenkomst deelden medewerkers van ziekenhuizen en verzorgingstehuizen die in de dagelijkse praktijk robotica inzetten hun visie op het gebruik in de zorg. Daarbij werd door Janneke Grutters, Associate Professor aan de Radboud Universiteit Nijmegen, stilgestaan hoe je de waarde van een technologie kunt onderzoeken voor een goede business case.

Sessie 2: Een medische robot bouw je in Brabant.

Locatie: Brainport Industry Campus, Eindhoven De tweede bijeenkomst op donderdag 14 juli stond in het teken van de ontwikkeling en bouw van een robot. Diverse medische robotica-bedrijven spraken over het traject van het vinden van een juiste toepassing, het ontwerpen en ontwikkelen van een robot en de implementatie.

Toekomst van robotchirurgie

Tijdens deze bijeenkomsten zijn al mooie verbindingen tot stand gekomen. En dat worden er in de toekomst nog veel meer.

Stephan: “Uiteindelijk willen we allemaal dat innovaties zo snel mogelijk terechtkomen op de plek waar ze er écht toe doen. En in de zorg is dat bij de patiënt. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Wij zetten graag onze kennis en ons netwerk in om het bedrijfsleven en de Brabantse ziekenhuizen beter op elkaar te laten aansluiten, en de zorg beter te maken.”

UNIEKE REGIO

Noord-Brabant is een unieke regio wat betreft medisch-technologische innovaties. We hebben een aantal geweldige topklinische ziekenhuizen in onze provincie, die ook nog eens bereid zijn om hun afdelingen open te stellen voor innovaties. En dus voor het bedrijfsleven. Het Máxima MC is daar een goed voorbeeld van.

Dries Steinmeijer, business development en funding Máxima MC: “We weten dat het bedrijfsleven ziekenhuizen soms nog ervaart als een gesloten bolwerk. Bij MMC zetten we daarom de luiken meer open. Want we weten dat bepaalde zorginnovaties niet tot stand komen zonder de drive van ondernemerschap. Andersom hebben zorginnovators de kennis, ervaring en input van ‘onze’ artsen en patiënten ook nodig. De BOM vormt hierbij een belangrijke schakel. Zij kent onze markt en ook de innovatieve spelers. Als de BOM ons koppelt aan een ondernemer weten we dat er al serieus is gekeken naar de potentie van een samenwerking.”

Bij de BOM zetten we ons in voor verbinding tussen ondernemers en de zorg. En dan met name op het vlak van innovatie, met medische/chirurgische robotica als belangrijk voorbeeld. Stephan Hulsbergen, Venture Developer Life Science & Medical Technology (LS&MT) bij de BOM: “Uiteindelijk willen we allemaal dat innovaties zo snel mogelijk terechtkomen op de plek waar ze er écht toe doen. En in de zorg is dat bij de patiënt. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Wij zetten graag onze kennis en ons netwerk in om het bedrijfsleven en de Brabantse ziekenhuizen beter op elkaar te laten aansluiten, en de zorg beter te maken.”