Health overshoot day: mindset voor verandering

Geschreven door: Dries Steinmeijer
van: Dries Steinmeijer

De Dutch Design Week (DDW) vond plaats van 22 tot en met 30 oktober. Met 350.000 bezoekers was het een geslaagde editie. Ook de expositie 'Chronische gezondheid' van de Embassy of Health in het Klokgebouw was erg druk bezocht. Máxima MC en Trudo waren onderdeel van deze expositie met het prikkelende project 'Health Overshoot Day'.

Wat is 'Health Overshoot Day'?

De Health Overshoot Day (HOD) is de fictieve datum waarop de vraag naar hulp en ondersteuning in gezondheid groter wordt dan de samenleving en het zorgstelsel aankunnen. Hoe ziet een eerlijke verdeling van beperkt beschikbare zorg eruit in het Nederland van 2040?

Stel je voor: in 2040 worden alle Nederlanders op hun vijftigste verjaardag verplicht hun persoonlijke HOD te berekenen. Aan de hand van persoonlijke gezondheidsgegevens, levensstijl en algemene vooruitzichten op basis van DNA en geslacht, wordt berekend vanaf welk moment de staat niet meer in hun zorg kan voorzien. De persoonlijke gevolgen worden inzichtelijk gemaakt en mensen krijgen hulpmiddelen die laten zien hoe ze hun HOD positief kunnen beïnvloeden.

Wat was er te zien en te beleven?

We namen bezoekers mee in de toekomst, waarin het aantal zorgvragen sterk blijft toenemen. Wie is er verantwoordelijk voor de gezondheid van mensen? En hoe organiseren we dat, nu de vraag naar zorg steeds groter wordt en het systeem dreigt vast te lopen? Prikkelend, bijzonder en mogelijk een tikje confronterend. Dat was het zeker!

Bereidheid tot verandering

De bezoekers van DDW konden hun fictieve Health Overshoot Day laten berekenen. Mensen moeten nu al dingen doen of laten, om niet op hun oude dag bepaalde kwalen te ontwikkelen. De vraag is of zij bereid zijn om preventief met hun gezondheid bezig te zijn, zodat zij langer in goede gezondheid leven en de druk op de zorg vermindert. Met behulp van het Health Overshoot Day-model werden bezoekers geprikkeld om over dit thema na te denken. En gaan ze er ook naar handelen? 

Nieuwe inzichten door ruim 6.500 antwoorden


Tijdens DDW konden bezoekers van de Health Overshoot Day een enquête invullen en een of meerdere vragen beantwoorden. We ontvingen ruim 6.500 antwoorden. Hieruit blijkt onder meer dat bezoekers bereid zijn om over het onderwerp na te denken en ernaar te handelen. Dit zie je terug in de drie gestelde vragen en antwoorden:

  1. Gaat u preventief aan uw gezondheid werken als dit uw Health Overshoot Day met 5 jaar uitstelt? 85% van de bezoekers gaf als antwoord: 'ja'. 15% gaf als antwoord: 'nee'.
  2. De zorg staat onder grote druk. Vindt u dat u recht heeft op onbeperkte zorg als u niet preventief aan uw gezondheid werkt? 42% van de bezoekers gaf als antwoord: 'ja'. 58% gaf als antwoord: 'nee'.
  3. Vindt u dat een verhuurder, naast de reguliere aanbieder van zorg, haar bewoners mag helpen preventief aan hun gezondheid te werken? 77% van de bezoekers gaf als antwoord: 'ja'. 23% gaf als antwoord: 'nee'.

Mindset voor verandering

We wilden hiermee mensen aanzetten tot een andere mindset: ze laten nadenken over een chronische gezonde samenleving en hun eigen rol hierin. Máxima MC en Trudo verkennen in Expeditie VitaalGezond samen hun veranderende rol en verantwoordelijkheden binnen preventieve gezondheidszorg. Dit is volgens ons gelukt. Deze expositie en enquête hebben ons nieuwe inzichten gegeven, die we verder gaan onderzoeken en vertalen naar concrete expedities. Voor ons was het een zeer leerzame en geslaagde DDW-editie. Hopelijk kunnen we hier volgend jaar een mooi vervolg aan geven. Graag tot ziens!

Meer weten of aansluiten?

We plannen graag een afspraak in!
Je kan contact opnemen met Julia van Hoof

(programmamanager Expeditie VitaalGezond)
Samenwerking Trudo en Máxima MC
M +31(0)6 21 63 82 29
E info@expeditievitaalgezond.nl