Workshop IP and Law op de Health innovation Campus

Geschreven door: Cees van Arendonk

Deze workshop is de eerste van een serie workshop/lezingen die door Health innovation Campus wordt georganiseerd i.s.m met haar partners. Dat er op dit specifieke terrein veel te vertellen is bleek gisteravond. Er zal daarom een vervolg worden gegeven aan deze workshop.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren:
Wat kan EHVLinc en The Netherlands Patent Office betekenen voor starters.

Daarnaast inhoudelijk: Vanuit The Nederlands Patent Office: IP waar moet je op letten, Trade mark, domein namen, hoe te registren, hoe te checken of ze al bestaan, copyright en copyright proof, international patent protection, procedure waar op te letten, kosten

Vanuit EHVLinc werd er ingegaan op General Data Protection Directive (GDPD), vele starters hebben te maken mat data in velerlei vormen. Zij hebben dus te maken met de nieuwe GDPD regeling.

Kortom een interessante / leerzame workshop met ook als eindresultaat dat na afloop kennis/ervaringen werden uitgewisseld en afspraken gemaakt werden voor vervolg advies gesprekken.