Máxima MC eerste Ponteshuis dat aansluit in het netwerk van PontesNL

Máxima MC eerste Ponteshuis dat aansluit in het netwerk van PontesNL

Innoveren in een ziekenhuis kent vele voetangels en klemmen waardoor goede ideeën maar al te vaak in een la verdwijnen. Vaak gaat het om praktische problemen of het ontbreken van kennis die niet het idee zelf betreffen maar de zaken die georganiseerd moeten worden om van het idee een product te maken dat ingezet mag worden voor patiënten. Van een zorgverlener die met een idee komt kan niet altijd verwacht worden dat hij of zij over deze organisatorische kennis beschikt. Hier is ondersteuning nodig van anderen die al vaker met dit bijltje gehakt hebben, de valkuilen kennen en voor veel praktische obstakels al oplossingen en formats hebben ontwikkeld die gebruikt kunnen worden. Máxima MC is daarom verheugd om te kunnen melden dat wij per 1 september als Ponteshuis in het netwerk van PontesNL participeren. Maandelijks is er een Ponteshuizenoverleg met alle innovatiemanagers van de huizen, waar ieder huis actuele problemen naar voren brengt waarop de PontesNL innovatiemangers Luuk Evers en Joep Welschen maar uitdrukkelijk ook de andere innovatiemanagers reageren met ideeën, advies, tips, oplossingen, formats, netwerkcontacten enz. Deze kruisbestuiving is probleemgestuurd, maatwerk en zeer waardevol. Tussen de meetings door is er ook 1 op 1 begeleiding per huis waar dieper op lokale uitdagingen wordt ingegaan. In PontesNL wordt langjarige ervaring gecombineerd van Luuk Evers, Joep Welschen en Sven de Cleyn in respectievelijk Pontes Medical, Medtech Partners/Digital Healthpartners en imec.istart. Naast begeleiding van Ponteshuizen biedt PontesNL ook een interactief kennisplatform voor innovatoren in health en een 18 maanden maatwerk acceleratieprogramma inclusief investeringsfonds voor start ups vanaf TRL 4. Zie www.pontesnl.nl